Klaipėdos liberalų rinkimų programa 2019 Programa 2019

Aukščiausios kokybės aplinkosaugos politika

 • Oro taršą kietosiomis dalelėmis mažinsime plaudami gatves moderniomis valymo mašinomis ir asfaltuodami žvyruotas Klaipėdos gatves.
 • Įrengsime stebėsenos taškus prie taršiausių uosto ir pramonės įmonių, monitoringo duomenys bus atviri gyventojams, sieksime, kad įmonės diegtų technologijas mažinančias taršą.
 • Inicijuosime įstatymų ir teisės aktų dėl taršos normos sumažinimo priėmimą.
 • Įrengsime triukšmo slopinimo sienutes prie judriausių transporto arterijų.
 • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės – AB „Klaipėdos energija“, UAB „Klaipėdos atliekų tvarkymo centras“, AB „Klaipėdos vanduo“ gamybinėje veikloje taikys tik aukščiausius aplinkosaugos standartus.

REZULTATAS – triukšmo lygis, oro užterštumas bei pramonės įmonių kvapai neviršys normų.


Nauji dviračių takai ir saugyklos gyventojams

 • Skatinsime miestiečius dažniau rinktis dviratį kaip kasdienio susisiekimo priemonę.
 • Įrengsime dviračių saugyklas prie visų mokyklų ir daugiabučių namų kiemuose.
 • Investuosime į vaikų ekologiškos ir sveikos gyvensenos ugdymą, organizuosime saugaus važiavimo dviračiais užsiėmimus.
 • Įrengsime rišlų magistralinį dviračių taką.

REZULTATAS – kasdien dviračiu važiuos ne mažiau kaip 6 proc. klaipėdiečių (dabar 3 proc.)


Nauji ekologiški ir elektriniai autobusai

 • Gerinsime viešojo transporto paslaugų kokybę: autobusų vairuotojai mandagiai pagelbės patogiai įlipti ir išlipti specialiųjų poreikių turintiems keleiviams.
 • Viešajam transportui sudarysime sąlygas važiuoti greičiau – įrengsime atskirtas greitojo važiavimo juostas.
 • Įsigysime 20 naujų ekologišku kuru ir elektra varomų autobusų.

REZULTATAS – viešuoju transportu keliaus ne mažiau nei 35 proc. miestiečių (šiuo metu 30 proc.)


PROGRAMOS PRISTATYMAS IR PASIRUOŠIMAS