Klaipėdos liberalų rinkimų programa 2019 Programa 2019
SPORTAS IR KULTŪRA (žiūrėti pilna programą)

Aktyvus kultūrinis gyvenimas miesto erdvėse

Paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus, mums yra vienas svarbiausių prioritetų:
  • Aktyviai bendrausime ir bendradarbiausime su aukštos kokybės kultūros produktą kuriančiomis nevyriausybinėmis ir biudžetinėmis įstaigomis. Skatinsime tarpsritinį bendradarbiavimą.
  • Investuosime į kokybišką kultūros kuriamą turinį, jūrinės kultūros identiteto stiprinimą, kultūrinio turizmo plėtrą ir skatinsime verslo mecenatystę kultūrai.
  • Įsteigsime stipendijas ilgesniam laikui į Klaipėdą atvyksiantiems kurti ir pristatyti savo kūrybą jauniems kūrėjams.
  • Sieksime, kad kultūros scena taptų visas miestas, o ne vien centras ir senamiestis. Įrodysime, kad Klaipėda - NE sezoninis miestas.

REZULTATAS – 4,0 mln. lankytojų kultūros renginiuose kasmet (dabar 2,5 mln.)


Kiekvienam vaikui kultūros ir sporto krepšelis

  • Kiekvienam vaikui skirsime didesnės apimties lėšų krepšelį sporto užsiėmimams bei kultūros įstaigų ir renginių lankymui.
  • Sieksime sporto gimnazijos įkūrimo.

REZULTATAS - 7 tūkst. vaikų lankys sporto užsiėmimus (dabar 5,8 tūkst.), kiekvienas vaikais turės galimybę nemokamai lankyti kultūros įstaigas ir renginius


Bendruomenės namų - bibliotekos pietinėje miesto dalyje statyba, Futbolo mokyklos rekonstrukcija ir sporto aikštynų atnaujinimas, Ledo arenos ir sporto komplekso statyba

  • Pietinėje miesto atidarysime modernią biblioteką - bendruomenės namus.
  • Rekonstruosime pasenusią sporto bazę – Futbolo mokyklą į modernų daugiafunkcį jaunimo ir sporto centrą.
  • Pritrauksime privačias investicijas į Ledo arenos ir sporto komplekso statybą.
  • Atnaujinsime ir kursime naują sporto infrastruktūrą gyvenamuose rajonuose.

REZULTATAS – nauja erdvė kultūrai ir 2 šiuolaikiškos sporto bazės


PROGRAMOS PRISTATYMAS IR PASIRUOŠIMAS