Klaipėdos liberalų rinkimų programa 2019 Programa 2019

Kokybiškas ir nemokamas vaikų užimtumas mokyklose visą darbo dieną.

Paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus, mums yra vienas svarbiausių prioritetų:
 • Kiekvienam moksleiviui pasiūlysime kokybišką ir nemokamą užimtumą mokyklose nuo ryto iki vakaro, taip užtikrindami tėvams galimybes dirbti pilną darbo dieną.
 • Kiekvienas vaikas modernioje švietimo sistemoje taps motyvuotu ir savimi pasitikinčiu lyderiu.
 • Ugdymo įvairovė atitiks unikaliausio ir sudėtingiausio vaiko poreikius. Nepaliksime nė vieno jauno klaipėdiečio nuošaly be reikiamo dėmesio.
 • Steigsime vaikų dienos centrus, atviro darbo su jaunimu centru, plėtosime darbą su jaunimu gatvėje.
 • Investuosime į mokytojų pažangą ir didinsime atlygį.
 • Užkardysime patyčias mokykloje.

REZULTATAS:
 • nemokamas vaikų užimtumas mokykloje visą darbo dieną (dabar mokama).
 • 90 proc. užimtų vaikų neformalaus ugdymo būreliuose (dabar 73,8 proc.)
 • neformalaus ugdymo krepšelis kiekvienam vaikui iš savivaldybės lėšų
 • mieste veikia 3 atviro darbo su jaunimu centrai (dabar 1)


Naujos mokyklos šiaurinėje miesto dalyje ir ugdymo įstaigos Tauralaukyje statyba bei 10 renovuotų švietimo įstaigų pietinėje ir centrinėje miesto dalyse

 • Mažinsime švietimo paslaugų netolygumus atskirose miesto dalyse: dabar pietinėje miesto dalyje ugdoma 20,2 tūkst. vaikų, o šiaurinėje tik 6,7 tūkst., mokyklos perpildytos. Sieksime sudaryti sąlygas vaikams lankyti įstaigas arti gyvenamosios vietos.
 • Šiaurinėje miesto dalyje pastatysime 562 vietų bendrojo lavinimo mokyklą, Tauralaukyje atidarysime 190 vietų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą.
 • Pietinėje ir centrinėje miesto dalyse esančias švietimo įstaigas modernizuosime, siekdami, kad jos būtų patrauklios ir šiuolaikiškos.

REZULTATAS:
 • sukursime 10 proc. daugiau vietų vaikams Šiaurinės miesto dalies mokyklose ir darželiuose.
 • modernizuosime 10 ugdymo įstaigų Pietinėje ir centrinėje miesto dalyse.


50 procentų daugiau studentų aukštosiose ir profesinėse mokyklose

 • Bendradarbiaujant su miesto, šalies bei užsienio profesinio ir aukštojo mokslo įstaigomis garantuosime aukščiausios kokybės mokymo ir studijų programas.
 • Talentingiausiems studentams skirsime Klaipėdos miesto stipendijas.
 • Užtikrinsime mokslo ir verslo sinergiją kuriant pridėtinę vertę miesto įmonėse ir įdarbinant studijas baigusius žmones.

REZULTATAS – sieksime, kad Klaipėdoje mokytųsi ir studijuotų 18,8 tūkst. studentų (dabar 12,5 tūkst.)
PROGRAMOS PRISTATYMAS IR PASIRUOŠIMAS