Klaipėdos liberalų rinkimų programa 2019 Programa 2019
EFEKTYVUS VALDYMAS (žiūrėti pilna programą)

Gyventojų apklausos visais svarbiais klausimais

  • Sprendimus dėl stambiausių investicijų priimsime kartu su gyventojais.
  • Reguliariai vykdysime gyventojų apklausas dėl viešųjų paslaugų kokybės.
  • Kursime piliečių chartijas.


Gyventojų įtraukimas formuojant biudžetą miesto infrastruktūrai vystyti

  • Įsteigsime piliečių biudžetą –2 proc. lėšų perskirstys miesto bendruomenės.
  • Įgyvendinsime kaimynijų programą – susitelkusios gyvenamųjų kvartalų bendruomenės galės savo nuožiūra atnaujinti kiemų/viešųjų erdvių infrastruktūrą.


Inovatyvūs savivaldybės paslaugų centrai

  • Klaipėda bus greitų ir efektyvių sprendimų miestas. Savivaldybės administracijoje ir įstaigose diegsime kokybės vadybos principus. Savivaldybės klientai bus aptarnaujami inovatyviuose paslaugų centruose, profesionaliai, greitai ir su šypsena!
  • Mums svarbi orientacija į rezultatą. Miestiečius laiau įtrauksime į strateginių planų rengimą, kasmet atsiskaitysime už įgyvendinimą ir viešinsime pasiekimus. Kiekvienai savivaldybės įstaigai, įmonei, administracijos padaliniui nustatysime aiškius ir gyventojų lūkesčiais grįstus tikslus ir rodiklius, nuo kurių pasiekimo priklausys darbuotojų atlygis ir karjera.
  • Mums svarbus lėšų naudojimo efektyvumas. Atsakingai naudosime mokesčių mokėtojų pinigus, kiekvieną investiciją matuosime kaštų ir naudos analize.

REZULTATAS:
  • įdiegti kokybės vadybos metodai Klaipėdos miesto savivaldybėje (dabar nėra).
  • 8,6 balų gyventojų pasitenkinimas savivaldybės viešosiomis paslaugomis (dabar 7,6 iš 10).


PROGRAMOS PRISTATYMAS IR PASIRUOŠIMAS